Kde sme?

Vrakúnska 45

Bratislava

Email: zora@pkr.sk

Tel. + 421 915 248 291

Zora Richtárechová, Jurtland O.Z. , Červená hora 1630,
Krupina 963 01