Vráťme vode lásku...

Vodička voda, nehou Ťa zahrniem, živú Ťa v srdci, kamkoľvek ponesiem. Budem Ti v radosti spievať a hrať, na Tvojich brehoch, veselo tancovať...

Liečivá meditácia vodou

NA začiatok:

Spojenie mojej duše s vodou

Milí priatelia, na jar 2021 sa mi podarilo naviazať mimoriadne spojenie s mojou dušou, jej meno je Munarií, nesie tvar ľudskej postavy s krídlami, a je úplne celá z priehľadnej čistej vody, ktorá tryská do všetkých strán. Jej sila je v tom, že sa dokáže úplne rozliať do vody a byť tak v úplnej jednote. Dokáže sa kedykoľvek opäť vrátiť do svojej podoby vodného anjela. Moja duša toto chcela zvedomiť a tak sa to podarilo. Pracuje skrz mňa tak, že keď ja som v radosti, energeticky moju radosť prepája na vodu aj ľudí, ktorí sú okolo mňa.

Komunikácia s vodou

Naučila som sa komunikovať s vodou. Chodievam k prameňom a načúvam hlasu vody. Pozorujem hladiny jazier a riek. Komunikujem s vodou cez chodidlá, dlane, alebo keď v nej plávam - celým svojím telom. Pravidelne sa prepájam s vodu v meditáciách a vo svojich snoch. Prenikám do hlbín matky Zeme - na hlboké dno oceánov a morí. Dokážem cítiť veľryby, ktorých fyzické telá sú zhmotneným nosičom pradávnych informácií. Čítam v spodných vodách Matky, tak ako niektorí čítate z akáši. Voda má pre nás odkaz.: "TRANSFORMÁCIA"

Nástroje harmonizácie

Voda cíti naše pocity a načitáva naše myšlienky. Je v radosti, keď sa tešíme my sami. Dlhé roky niesla energiu obete, s láskou zmývala naše rany a bolesti. Až sme sa dostali do bodu, kedy jej treba pomôcť. Vieme ju liečiť zvukom, spevom, kolektívnym naladením sa. Dokážeme transofrmovať pre ňu informácie z nebies, za pomoci dažďa, vieme jej sprostredkovať informácie od veľrýb, z prameňov vyvierajúcich tam, kde sa rieka nedostane.Dokážeme ju doslova obsybať šťastím cez seba a cez pohyb vo vode. Nech sa deje s láskou.
ČO Môžeme pre vodu urobiť SPOLOČNE? 

Voda odzrkadľuje naše kolektívne vedomie, preto je na nás, ako spoločne dokážeme pomôcť sebe a zároveň vode. Existuje neskotočne silné prepojenie našich emócií, našich postojov a myšlienok. Mojím poslaním je nachádzať možnosti  spolupráce v harmonizačných procesoch kolektívneho vedomia a vody.

Je krásne byť spolutvorcom

Spoločné akcie:

Skupinové akcie

Skupinové akcie zahŕňajú čistenie riek, jazier, potokov, brehov, lú, náučných chodníkov. Súčasťou sú spoločné hudobno pohybové meditácie pri vode na vybraných miestach. Cieľom týchto aktivít je vyčistenie priestorov od odpadu a zároveň prenesenie bezprostrednej radosti vode, ktorá to veľmi potrebuje k svojej transformácii. Na týchto akciách sú vítané aj deti. Cieľom je ukázať im prirodzenosť daného postoja k životu a k prírode.

Semináre - ako liečiť vodu

Na seminároch ako liečiť vodu veľmi rada odovzdám informácie tým, ktorí budú ďalej pokračovať v kruhu svojich priateľov a prispejú tak k rozšireniu transformačného procesu pri utváraní NOVEJ Zeme. Semináre sú určené všetkým, ktorých zaujímajú techniky získavania informácií o vode, ďalej pre tých, ktorí rozumejú spojeniam kolektívneho vedomia s vedomím vody ako základného elementu na Zemi.

Harmonizácie súvisiace s počasím

Zahŕňajú kolektívnu prácu s dažďom, dúhou, pobytom vo vode, jedná sa o aktívny prístup spojený s plným nasadením účastníkov projektu. Je to aktívna práca s tými, ktorí sa už zúčastnili mojich seminárov. Počas týchto aktivít sa ide do hĺbky, práca vyžaduje časovú felxibilitu v súvislosti s počasím a ochotu byť radosťou v plnom nasadení. Aktivity sú v menšom počte, ideálne v uzavretom kruhu, kde sa vypestuje silná dôvera medzi jednoltivcami.

Najbližie akcie:

 

28.október o 16:30 - seminár Liečenie vody - Tomašov

 

 Kontakt: zora@radinazemi.sk, 0915248291
Copyright © 2021, projekt Vráťme vode lásku zastrešuje O.Z. Radi na Zemi