Varím z lásky...

Pripravujeme jedlá a nápoje

pre všetky detské ratolesti v domškolách a domškôlkach vrámci Bratislavy. Venujeme sa celondennej príprave jedál, ale aj jednorázovým akciám pre deti tých rodičov, ktorým záleží na kvalite stravovania. 

Poskytujeme aj stravovanie do detských táborov a na jednodňové akcie či výlety.

Každé jedlo a nápoj sú pripravené z radosti a lásky, tak aby urobilo potešenie telu aj duši.

Využívame pritom MIOWEB, sušičku ovocia, domáce a vysokokvalitné suroviny. Prevažne sa venujeme vegánskemu stravovaniu, na požiadanie spolupracujeme aj s domácimi farmármi, ktorí dodávaju mäso z domáceho chovu. 

Otázky, objednávky možete posielať na email: zora@radinazemi.sk , tel. spojenie: 0915248291

Copyright © 2021, Radi na zemi O.Z.