Radostná domškôlka...

Radostná Domškôlka v Podunajských Biskupiciach je otvorená pre deti vedomých rodičov, bez neláskavých podmienok. V príjemnom domácom prostredí v duchu Waldorfských princípov s kvalitnou domácou stravou a najmä v radosti

Iniciatíva "Radostná Domškôlka" vznikla za účelom poskytnúť ďeťom vedomých rodičov z Vrakune, Podunajských Biskupíc, Prievozu a Trnávky záchrannú sieť, bezpečné a pokojné miesto -vo veku od 3 do 7 rokov- čiže od  veku vhodného na začlenenie do kolektívu až po predškolskú starostlivosť.

Deti majú svoje zázemie v Podunajských Biskupiciach, na Vrakúnskej ulici. Naše deti vedieme predovšetkým k spolupatričnosti, láskavosti, spolupráci, láske k prírode, láske k Zemi a k sebe samým. Rezonujeme s princípmi Waldorfskej pedagogiky. Deti učíme navzájom spolupracovať, nie súťažiť. Kvalitným spôsobom napĺňame telo, i dušu dieťaťa. Je pre nás veľmi dôležitý rytmus dňa, pohyb, ladenie sa cez zvuky a hudbu, rozvíjanie tvorivosti jednak skrz predstavivosť a jednak cez jemnú motoriku. Dodržiavame každodenné pobyty v prírode, a to za každého počasia. 

RYTMUS DŇA:

Deň začíname prejavom vďačnosti v kruhu okolo sviečky, kde sa navzájom naladíme na seba, a prejdeme akýmsi harmonizačným dianím. Využívame pritom hudobné nástroje ako kalimbu, koshi, zvončeky. Ranný kruh pokračuje detskou jogou, ktorá je spojená s dychovým cvičením. Toto cvičenie vedie deti k pravidelnosti, k návyku na určitý rytmus, k správnemu držaniu tela a k správnemu dýchaniu, ktoré ďalej využívajú deti pri iných športových aktivitách.

Súčasťou dňa je voľná hra v lese. Deti sa učia orientácii v prírode, prirodzenému pohybu, ako je lezenie po stromoch, prechádzanie po kameňoch, po drevených kladinách. Týmito prirodzenými balančnými cvičeniami si zabezpečujú precvičovanie mikrosvalov, bez toho, aby vôbec vnímali, že niečo precvičujú.

Deti počas dňa spia, oddychujú, kedy predškoláci využívajú čas na sebarozvoj v rámci predškoláckych aktivít, ako je strihanie, lepenie, trénovanie rytmu, logické hry, rozvíjanie príbehu na vybranú tému. 

V popoludňajších hodinách sa venujeme spoločným pohybovým aktivitám, kde sa deti učia spolupráci a dôvere ku skupine, ku kolektívu, potom nasleduje voľná hra     až po čas vyzdvihnutia rodičom. 

Tým, že si nažívame v menšom kolektíve naše deti berieme pravidelne na výlety za poznaním a tvorením. Deti navštevujú napríklad výtvarný ateliér, kde sa oboznamujú s umeleckou tvorbou a umením ako takým.  Venujeme sa aj detskej eurytmii a dodržiavaniu tradičných hodnôt našeho kultúrneho dedičstva. Počas letných mesiacov s deťmi chodíme na eurytmické sústredenie, ktoré vedie známa eurytmistka Perla Voberová. Deti vďaka eurytmii dokážu liečiť chronické astmatické problémy, akútne úrazy, exémy, hyperkativitu a mnoho ďalších nezrovnalostí. 

V našej komunite vytvárame priestor pre dodržiavanie slavianskych a slovenských tradícií. Slávime Michaelskú slávnosť, deň Svätého Martina, Adventné predvianočné obdobie, Fašiangové slávnosti a mnoho iných. 

STRAVOVANIE:

Naša domškôlka sa zameriava na zdravé kvalitné stravovanie založené na domácej strave z vysokokvalitných potravín, obsahujúcich dostatočné množstvo ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov. Naše ratolesti začínajú desiatou, deti majú varený obed a končia olovrantom.  Čo sa týka nápojov, pijú čistú vodu, a nesladené čaje. 

Mimoriadne výhody našej miniDomškôlky:

Malý kolektív umožňuje intenzívnejšiu starostlivosť o každé jedno dieťatko. U nás neriešime bežný detský soplík a máme benevolentný prístup k účasti dieťatka na vyučovaní. Rýchlejšie sa dokážeme prispôsobiť individuálnym požiadavkám tak rodičov ako i detí. Dávame do pozornosti anglický jazyk formou podprahového vnímania, ktoré sa za posledné desaťročie ukazuje ako vynikajúci pilier pre ďalšiu výuku a porozumenie cudzieho jazyka v staršom veku. Vedenie detí sa odohráva nenásilným príjemným spôsobom, často kombinovaný so spevom, hrami a básňami. Okrem prirodzeného domáceho prostredia, výbornej atmosféry Vám ponúkame pravidelné individuálne konzultácie o stave dieťaťa. Záujmové krúžky a doplnkové programy, ktoré nájdete tu

PRÍSPEVOK na starostlivosť o dieťa: 350,- Eur za mesiac

Garantom pre predškolskú výchovu je Mgr. Zora Richtárechová

Pozrite si našu fotogalériu:

prihlásiť dieťa do domškôlky tu:

zora@pkr.sk

tel. 0915248291

KONTAKT

VÍZIA Radostnej domškôlky: VYTVORIŤ kvalitnú "značku" pre domškôlkárov po celom Slovensku, ktorá prezentuje jednoliaty koncept a pedagogický rámec, ktorý sa líši od typických štátnych postupov, limitujúcich našim školským systémom. Rodič z každého kúta Slovenska si je vedomý, že okrem vynikajúcej štandardizovanej poskytovanej výchovno vzdelávacej starostlivosti, v RADOSTNEJ DOMŠKOLKE nájde priateľov, vychovávateľov, ktorí sú pravidelne školení a zasväcovaní do netradičných alternatívnych liečebných metód, ktoré ďeťom rodičov dokáže ponúknuť (pomoc so strabizmom, s dezorientáciou dieťaťa v priestore, alergiami, astmatickými záchvatmi, chronickými problémami dýchacích ciest, atď...)

JEDNOTNÉ UČEBNICE a materiály: slúžia k dodržiavaniu jednotnosti a vysokého štandardu. Výchovnovzdelávacie materiály sú vytvorené konštantne sa rozvíjajúcimi pedagógmi, ktorým jednak záleží na sebarozvoji a jednak na výnimočnosti idey RADOSTNEJ DOMŠKOLKY a zmene systému. 

SPOLOK RADOSTNÝCH Domškôlok zastrešuje Občiasnke združenie RADI na ZEMI O.Z.

Copyright © 2021, Radi na Zemi O.Z.