LESNÝ TÁBOR

Ponúkame:  týždenné lesné tábory pre deti od deti od 6 do 12rokov

Lesný tábor ( v jednej skupine max. 10 detí) je komponovaný do nádhernej prírody na Kostivrchu, ktorý obklopuje pohorie Vtáčnik, Pohronský Inovec, Štiavnické a Kremnické vrchy. Nachádza sa v okrese Novej Bani. Medzi prírodné útvary tejto oblasti patrí napríklad Starohutiansky vodopád, náučný chodník Zvonička, Rudniansky vodopád, Andezitove kamenné more, Zveropark, Živánska veža v Cigánskej doline

Cieľom lesného tábora, je vyvolať u detí prirodzený záujem o ochranu lesa, záujem o prírodu ako takú. Počas 7 dní sa deti sa naučia cvičiť detskú jogu, zoznámia sa s eurytmiou, naučia sa spoznávať rastliny, stromy a zvieratká žijúce v lese. Pobyt v prírode je spojený s rôznymi hrami, pre staršie deti je to zvládnutie skautských praktík, ako prežiť a postarať sa o sebe v divokej prírode. Poslaním Lesného tábora je naviesť deti k láske k prírode, tvoreniu a k vzájomnej spolupráci. Tábor sa vo veľkej miere zameriava takisto na kreativitu dieťata. Neodmysliteľnou súčasťou programu je kúpanie v tajchu, balančné a kondičné cvičenia, hudobné bloky.  

Ubytovanie sa nachádza v príjemnom domčeku u Bielej Ruži. Stravovanie zahŕňa zdravé domáce jedlá, pričom rodič vopred nahlási, či sa dieťa stravuje vegetariánsky, alebo je bežným stravníkom. 

PRÍSPEVOK : 196 Eur,- za dieťa, 350,- Eur súrodenci

LETNÁ Sezóna 2021 OBSADENÁ

OBJEDNÁVKA NA TÁBOR je najneskôr 30 dní vopred, kapacita je obmedzená

poďte s nami do lesa

zora@pkr.sk 

tel. 0915248291

Copyright © 2021
Zora Richtárechová, Jurtland, O.Z.Červená hora 1630  Krupina 963 01