Turistika...

Ponúkame:

  1. celodenné výlety do prírody pre deti od deti od 6 do 10 rokov od 8:00 do 17:00 
  2. týždenné lesné tábory pre deti od deti od 6 do 12rokov

Celodenné výlety do prírody začínajú odovzdaním dieťaťa na parkovisku pri tescu vedľa základnej školy BIELORUSKÁ. Turistický deň je spojený s detskou jogou, hrou v lese a na lúke. Strava je zabezpečená formou pikniku v lese. Súčasťou výletu je voľná hra v lese, spojená s orientačnou chôdzou. Deti sa učia orientácii v prírode, prirodzenému pohybu, ako je lezenie po stromoch, prechádzanie po kameňoch, po drevených kladinách. Týmito prirodzenými balančnými cvičeniami si zabezpečujú precvičovanie mikrosvalov, bez toho, aby vôbec vnímali, že cvičia a niečo precvičujú. Turistická trasa je vždy zvolená podľa vekovej kategórie detí v danej skupine. 

Týždenné lesné tábory pre deti od deti od 6 do 12rokov

Lesný tábor ( v jednej skupine max. 10 detí) je komponovaný do nádhernej prírody v osade Kostivchr, v okrese Nová Baňa. Cieľom pobytu s deťmi, je vyvolať u detí prirodzený záujem o ochranu lesa, o samotný pobyt v ňom. Deti sa naučia cvičiť detskú jogu, spoznávať rastliny, stromy, a zvieratká žijúce v lese. Súčasťou tábora je pohyb v prírode spojený s rôznymi hrami, na lesné víly, a škriatkov, indiánov, pre staršie deti je to zvládnutie skautských praktík, ako prežiť a postarať sa o sebe v divokej prírode. Súčasťou lesného tábora je naviesť deti k spontánnemu pohybu a voľbej hre v prírode. Naučiť ich cez spoločenké pohybové hry k spolupráci s kolektívom. Tábor sa zameriava takisto na kreativitu dieťata a podporu jeho tvorenia. Neodmysliteľnou súčasťou programu je detská meditácia, balančné a kondičné cvičenia.  

Ubytovanie sa nachádza v krásnom prostredí u Bielej ruži- okres Nová baňa. Stravovanie zahŕňa zdravé domáce jedlá, pričom rodič vopred nahlási, či sa dieťa stravuje vegetariásnky, alebo je bežným stravníkom. 

CENA VÝLET=29,- Eur za dieťa, súrodenecká zľava 8Eur

CENA TÁBOR : 196 Eur,- za dieťa, 350,- Eur súrodenci

TERMÍNY : 14.8.-21.8.2021 

OBJEDNÁVKA NA TÁBOR 14 dní vopred.

Výlety sa z kapacitných dôvodov objednávajú 14 dní vopred.

Hopsa na hory

zora@pkr.sk 

tel. 0915248291

Copyright © 2021 Jurtland, O.Z.