Kurzy plávania...

Ponúkame:

  1. týždňové kurzy pre deti od deti od 4 do 10rokov od 10:00 do 12:00 a od 16: do 18:00            V  prípade pekného počasia trénujeme na Zlatých pieskoch. Alebo v plaveckej hale na PASIENKOCH, pri OC Polus City center.  (skupina 8 detí)
  2. mesačný kurz pre deti od deti od 4 do 10rokov- august-september od 10:00 do 12:00 a od 16: do 18:00   (skupina 8 detí) 
  3. individuálne hodiny v réžii1 tréner na 1 dieťa, podľa voľných termínov a dohode s rodičom

ETICKÝ PRINCÍP:

Prosím rodičov, aby pred prihlásením dieťaťa na kurzy plávania súhlasili s našim princípom a plne sa stotožnili s nasledovným: 

Vždy a všade vedieme deti k láske a radosti, nepoužívame žiadne súťaživé princípy. Výkony detí nehodnotíme, neposudzujeme. Všetky pohybové aktivity robíme vedome a vedieme k tejto zásade náš detský kolektív. Základnou motiváciou pre všetky deti je radosť z pohybu sebe sama, princíp rovnosti, spolupráce, vzájomnej podpory a láskavosti. 

PRÍSPEVOK :

týždňové kurzy= 45,- EUr

mesačný kurz= (16 hodín plávania) 80,- Eur

Kurzy plávania sa z kapacitných dôvodov objednávajú 14 dní vopred.

poďťe plávať

zora@radinazemi.sk 

tel. 0915248291

Copyright © 2021 Radi na Zemi, o. z.