DETSKÝ TRÉNER...

Veďme spoločne deti k pohybu, ktorý je základným predpokladom zdravého vývoja tela, mysle a duše.

Na šport svojich detí niektorí rodičia nemajú dostatok času, ale uvedomujú si, že pohyb a šport je pre vývoj človeka veľmi dôležitý a mal by nás sprevádzať po celý život. Spolok "Deti v pohybe" sa venuje deťom v rámci Bratislavy, ktoré sa potrebujú  naučiť plávať, korčuľovať, inlinovať, lyžovať, bicyklovať. Zároveň umožňuje ďeťom denné bežne pohybové aktivity, ako hry s loptami, detskú jogu, pohybv lese, či parku.  Venujeme sa športovej výchove v rámci PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC-  denne počas pracovných hodín od 8:00 do 19:00. Trénujeme deti od 4 do 10rokov. Okrem toho organizujeme letné športové tábory. Deti majú možnosť cvičiť v skupine, kde motiváciou k úspechu je radosť z pohybu, nie drezúra a nátlak na dieťa. Toto je náš základný princíp, akým pristupujeme k našim ratolestiam.

Takisto poskytujeme aj individuálne tréningy s osobným trénerom. Detského trénera si rodič dieťaťa môže objednať na mieru tak z časového ako aj špecifického hľadiska o aký šport má dieťa záujem. 

Cena osobného detského trénera v rámci Bratislavy je 20,- Eur na hodinu

OBJEDNAŤ osobného trénera

zora@pkr.sk

tel. 0915248291

Copyright © 2021 Jurtland O.Z.