DENNÝ ŠPORT TÁBOR

Veďme spoločne deti k pohybu, ktorý je základným prepdokladom zdravého vývoja tela, mysle a duše.

Ponúkame:

Denný tábor (od pondelka do piatku 8:00-17:00) pre deti od deti od 4 do 12rokov v PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

V našom dennom tábore sa zameriavame predovšetkým na pohybovú aktivitu detí. Deň je rozdelený do jednotlivých blokov, ktoré majú zadefinovanú náväznosť, súvisiacu jednak s naladením sa skupiny na seba a jednak postupnosť fyzickej záťaže tak, aby nedošlo k preťaženiu detského organizmu. Jeden deň v týždni je venovaný detskej turistike - trasa je vždy zvolená podľa vekovej kategórie detí v danej skupine. Na turistickom dni, deti dostávaju so sebou balíček na cestu a obed je robený formou pikniku v prírode. Podľa počasia je jeden deň venovaný plaveckému výcviku.

PROGRAM:

Každodenný program zahŕňa blok 30 minútovej detskej jogy spolu s dychovými cvičeniami. Toto cvičenie vedie deti k pravidelnosti, k návyku na určitý rytmus, k správnemu držaniu tela a k správnemu dýchaniu, ktoré ďalej využívajú deti pri iných športových cvičeniach.

Súčasťou športového dňa je voľná hra v lese, spojená s orientačnou chôdzou. Deti sa učia orientácii v prírode, prirodzenému pohybu, ako je lezenie po stromoch, prechádzanie po kameňoch, po drevených kladinách. Týmito prirodzenými balančnými cvičeniami si zabezpečujú precvičovanie mikrosvalov, bez toho, aby vôbec vnímali, že cvičia a niečo precvičujú.

Blok- na kolesách zahŕňa riadenú jazdu buď na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, skatebordoch, a kolieksových korčuliach. Ide o intenzívny kondičný pohyb, pri ktorom dochádza k prirodezenej tvorbe a uvoľňovaniu endorfínov. 

Blok -pohybové hry v kolektíve okrem pohybu vedie deti k spolupráci, k vnímaniu partnera, k vnímaniu celku. Sústredíme sa na vedomé bytie v rámci hier.

STRAVOVANIE:

Denný tábor zahŕňa aj stravovanie založené na domácej strave z vysokokvalitných potravín, obsahujúcich dostatočné množtsvo ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov. Naši malí športovci jedia 3x za deň. Začínajú desiatou, deti majú varený obed a končia olovrantom.  Prosíme rodičov aby nebalili deťom nič so sebou, aby sme dodržali princíp rovnosti. O Vaše ratolesti bude s láskou postarané. 

Turistický deň je spojený s detskou jogou, hrou v lese a na lúke. 

ETICKÝ PRINCÍP:

Prosím rodičov, aby pred prihlásením dieťaťa na športový tábor súhlasili s našim princípom a plne sa stotožnili s nasledovným: 

Vždy a všade vedieme deti k láske a radosti, nepoužívame žiadne súťaživé princípy. Výkony detí nehodnotíme, neposudzujeme. Všetky pohybové aktivity robíme vedome a vedieme k tejto zásade náš detský kolektív. Základnou motiváciou pre všetky deti je radosť z pohybu sebe sama, princíp rovnosti, spolupráce, vzájomnej podpory a láskavosti. Deti nenosia do denného tábora šperky, hračky, svoje jedlo a svoje nápoje. Tešíme sa na Vás. 

Príspevok do tábora na 1 dieťa - 139 Eur. Súrodenci 245 Eur (skupina 10 detí)

Príspevok zahŕňa celodennú starostlivosť -od pondelka do piatku, desiatu, obed, olovrant, ovocie - ovocné šťavy, pitný režim, mhd lístky, výlety do okolia - lužné lesy, všetky pomôcky, bohatý program

TERMÍNY:  19.7-23.7.2021 (Rezervované)

                    26.7.- 30.7.2021 (Rezervované)

                    2.8.-6.8.2021 (Rezervované)

                    23.8 -27.8.2021 (2 miesta)

 OBJEDNÁVKY minimálne 14 dní vopred.

prihlásiť dieťa na tábor

zora@pkr.sk 

tel. 0915248291

                                                                                                          Copyright © 2021                                                                                                                                                                                                         Radi na Zemi O.Z. Bratislava, IČO 53 966 741